مصرف یک سیب در هر روز شما را از دکتر دور نگه می دارد

آدرس:

تبریز - اهر - خیابان رسالت - روبروی بیمه سلامت

تلفن تماس:

021-000000

دکتر پولار تروی

متخصص اطفال
طبقه اول
بخش اطفال: اتاق ۱۰۱
۰۲۱-۰۰۰۰۰۰
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات
طبقه پنجم
اتاق ۵۱۱
۰۲۱-۰۰۰۰۰۰
dr.scully@medicpress.com
نمایش مشخصات
طبقه سوم
اتاق ۳۰۱
۰۲۱-۰۰۰۰۰۰
dr.williams@medicpress.com
نمایش مشخصات
طبقه چهارم
اتاق عملیات اصلی
۰۲۱-۰۰۰۰۰۰
dr.davis@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر سبز آلفی

متخصص مغز و اعصاب
طبقه دوم
اتاق ۲۰۵
۰۲۱-۰۰۰۰۰
dr.green@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر فاکس مالدر

متخصص پوست
طبقه دوم
بخش پوست: اتاق ۲۰۴
۰۲۱-۰۰۰۰۰۰
dr.mulder@medicpress.com
نمایش مشخصات

منشی های پزشکان

فورد بتی

منشی
بخش ویزیت
اتاق ۳۰۱
منشی دکتر جان ویلیامز

هریس آلیسون

منشی
بخش ویزیت
اتاق ۱۱
منشی دکتر فاکس مالدر

کلارک روی

منشی
بخش ویزیت
اتاق ۱۰۱
منشی دکتر پولار تروی